Aanpassing toelatingsnorm Voedselbanken

Per 1 januari jl zijn de toelatingsnormen van de voedselbanken fors veranderd. Enerzijds worden de normbedragen verhoogd met 7%. Anderzijds wordt de toelatingsnorm voortaan gekoppeld aan de NIBUD bijstandsnorm. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee.

Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten dus eerder in aanmerking voor een pakket. Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85,00. Het basisbedrag per huishouden : €130,00 Het basisbedrag per persoon: € 85,00

Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1.1.2018
1-persoon € 215,00 (130+85)
2 volwassenen € 300,00 (130+2*85)
1 volwassene en 1 kind € 300,00 (130+2*85)
1 volwassene en 2 kinderen € 385,00 (130+3*85)
2 volwassenen en 2 kinderen € 470,00 (130+ 4*85)
1 volwassene en 3 kinderen € 470,00 (130 + 4*85)
etc.

Er is voor gekozen om duidelijker zichtbaar te maken hoe de  toelatingscriteria van de voedselbanken zich verhouden tot de NIBUD norm (voor  bijstand). De nieuwe toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45% van deze NIBUD Norm. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen.

Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishouden (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden).De voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.