Reguliere en extra uitgifte van voedselpakketten

De uitgifte van voedselpakketten gebeurt bij alle uitgiftepunten al jarenlang op de donderdag. En dat blijft ook zo. In de tussenliggende weken wordt inmiddels op vrijdag extra voedsel verstrekt. Het gaat hierbij speciaal om versproducten als vlees, zuivel, groente-fruit, gebak en brood. Deze extra uitgifte op vrijdag om de week gebeurt op dit moment nog alleen bij de centrale vestiging aan de Kapitein Nemostraat 1f in Emmen. (van 1400 tot 16.00 uur). Er wordt naar gestreefd om nog dit jaar bij meer uitgiftepunten die extra uitgifte te regelen.

U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen

 

De uitgiftedagen tot 1 januari 2018 op een rij:

vrijdag 11 augustus                     extra uitgifte centraal depot

donderdag 17 augustus             bij alle uitgiftepunten

vrijdag 25 augustus                     extra bij centraal depot

donderdag 31 augustus              bij alle uitgiftepunten

vrijdag 8 september                     extra bij centraal depot

donderdag 14 septemner           bij alle uitgiftepunten

vrijdag 22 september                   extra bij centraal depot

donderdag 28 september           bij alle uitgiftepunten

vrijdag 6 oktober                           extra bij centraal depot

donderdag 12 oktober               bij alle uitgiftepunten

vrijdag 20 oktober                        extra uitgifte

donderdag 26 oktober                 bij alle uitgiftepunten

vrijdag 3 november                      extra uitgifte

donderdag 9 november              bij alle uitgiftepunten

vrijdag 16 november                    extra uitgifte

donderdag 24 november            bij alle uitghiftepunten

vrijdag 1 december                       extra uitgifte

donderdag 7 december               bij alle uitgiftepunten

vrijdag 15 december                    extra uitgifte

donderdag 21 december            bij alle uitgiftepunten

vrijdag 29 december                    extra uitgifte