Een goed en gezond 2017

  Bestuur en alle medewerkers van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe en haar uitgiftedepots wensen iedereen een goed en gezond 2017
Royaal gebaar van Hans ten Cate voor medewerkers Voedselbank

Medewerkers van  de Voedselbank Zuidoost-Drenthe hebben het jaar op feestelijke wijze afgesloten. Horeca-ondernemer Hans ten Cate bood hen spontaan een warm- en koud buffet aan. Zo’n 170 vrijwilligers genoten er met volle teugen van. Voedselbank Zuidoost-Drenthe kan terugzien op een goed jaar. Met ca achthonderd gezinnen is ‘Emmen’ één van de grootste Voedselbanken. ,,Niet om […]
Drenthenaren steunen massaal de Voedselbank

Inwoners van Drenthe hebben de Voedselbank een flink steuntje in de rug gegeven. Bedrijven, organisaties en vooral ook veel particulieren hebben de afgelopen twee weken massale en royale steun betuigd aan onze organisatie. De actie ‘Samen voor de Voedselbank’ van RTTV Drenthe bracht bijna tweehonderdduizend euro op. Naast voedsel kwamen ook veel giften en donaties […]