Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Gespaarde DE-punten goed voor koffie

Gespaarde DE-punten goed voor koffie

De klanten van de Voedselbank zullen de komende maanden meerdere keren pakken koffie aantreffen in hun voedselpakket. Dat is te danken aan de actie ‘Spaar DE-punten voor de Voedselbank’.

De inzamelactie werd rond de jaarwisseling voor de derde keer gehouden. Het publiek werd opgeroepen om Douwe Egberts koffie te kopen; de punten op de pakken uit te knippen en aan ons te doneren. Bij meerdere supermarkten, bij kerken en bij de Voedselbank zelf konden de gespaarde punten worden afgegeven.

Het resultaat en de opbrengst bleek ook in Emmen en omgeving verrassend. In totaal werden er zo’n achthonderd en vijftigduizend punten verzameld.. Deze werden afgeleverd bij Douwe Egberts die ze omzette in koffie. Het bedrijf verhoogde het aantal zelf nog eens met twintig procent.

Inmiddels is de balans opgemaakt en zijn we ingelicht over het resultaat. De Voedselbank Zuidoost-Drenthe kan binnenkort een flinke hoeveelheid, honderden pakken DE-koffie, tegemoet zien. En onze klanten dus ook.

We roepen iedereen graag op om door te gaan met het uitknippen en sparen van de DE-punten en ze te reserveren voor de volgende inzamelactie. Want die komt er tijdens de komende Oud en Nieuw-periode zeker weer. Spaar ze !