Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Meld u aan als vrijwilliger

Meld u aan als vrijwilliger

Het voortbestaan van onze Voedselbank is in gevaar. De bestaande medewerkers kunnen de klus nauwelijks meer aan. Meerdere pogingen en acties en contacten met de gemeente om extra vrijwilligers te krijgen, hebben tot nu toe nauwelijks iets opgeleverd.

We hebben dringend behoefte aan een aantal vrijwilligers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om de organisatie in de benen houden. De betreffende mensen zullen worden ingezet bij meerdere activiteiten: logistiek, magazijn, opslag en sorteren. De grootste behoefte besstaat op dit moment aan chauffeurs en bijrijders. Door het ontbreken van voldoende medewerkers komt de bevoorrading in gevaar. Met als bijkomend gevolg problemen om de voedselpakketten te vullen.

 

Onvoldoende

De Voedselbank heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Vijftien jaar geleden gingen we van start met 70 klanten/gezinnen en één uitgiftepunt. Inmiddels is het aantal klanten  gegroeid tot rond de 800 en zijn er 18 uitgiftedepots. Het aantal medewerkers is wel wat gegroeid; maar onvoldoende. Zeker de laatste tijd begint dit ernstige problemen op te leveren. Kijken we daarbij ook nog naar de leeftijdsopbouw van de medewerkers, dan begint het behoorlijk te kraken…

 

Aangeboden voedsel

Drie keer per week worden een kleine twintig supermarkten en andere bedrijven bezocht om het door hen aangeboden voedsel op te halen. Het gaat hierbij om producten die uit de handel worden genomen of waarvan de houdbaarheidsdatum (tht) dreigt te worden overschreden. Deze verzamelde producten – per rit veelal een of twee bestelbussen vol – moeten door de Voedselbank worden geïnspecteerd en gesorteerd en als er geen afwijkingen worden geconstateerd, van een speciale sticker worden voorzien. Bij versproducten, zoals vlees, vleeswaren, pasta’s en bepaalde groenten, moeten ze dan meteen worden ingevroren. Op de betreffende sticker staat vermeld, dat het product  twee maanden na de hierop vermelde tht-datum mag worden uitgegeven. Het  betreft een regeling en afspraak die Voedselbanken Nederland heeft gemaakt met de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).

 

Medewerkers

Wat moet er gebeuren en wat is nodig om het werk nu en in de toekomst aan te kunnen?  Concreet: er is op korte termijn een aantal extra vrijwilligers nodig, dat bereid is om samen met de bestaande vaste kern de Voedselbank draaiende te houden. De grootste behoefte bestaat op dit moment aan chauffeurs en bijrijders om periodiek – bijvoorbeeld een keer in de week of in de maand – een route te rijden en het verzamelde voedsel  op te halen en te sorteren. Ook mensen die liever een andere klus willen, bijvoorbeeld magazijnwerk, zijn van harte welkom! Daarnaast heeft ook de aan de Voedselbank gelieerde voedseltuin behoefte aan enkele medewerkers voor onder meer onderhoud en het oogsten van groenten.

Wilt u ons helpen en een bijdrage leveren aan het voortbestaan van dit mooie werk, hulpverlening aan de medemens en samenwerken in een leuk team vrijwilligers, meld u dan via telefoon 06-18678558, 06-51627035 of stuur een mail naar: info@voedselbankzod.nl. Ook voor aanvullende informatie kunt u hier terecht.