Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Voorlopige sluiting Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Voorlopige sluiting Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Het Corona-virus gaat ook parten spelen voor onze Voedselbank. Wij ontkomen er niet aan om maatregelen te nemen. Met name omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers ‘op leeftijd’. Het merendeel van de medewerkers is tussen de zeventig en tachtig: de meest kwetsbare groep!

Ons bestuur heeft, na overleg met de landelijke organisatie, besloten om alle activiteiten te staken. Uiteraard met pijn in het hart. Geen gemakkelijke beslissing, maar de gezondheid van de medewerkers staat voorop… Er zullen de komende tijd dus geen voedselpakketten worden uitgegeven! Een maatregel die hopelijk op zo kort mogelijke termijn weer kan worden ingetrokken.

Alle klanten worden persoonlijk op de hoogte gebracht van dit (vervelende) besluit. Om te voorkomen dat ze straks voor een dichte deur staan. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de klanten van de Voedselbank iets aan te bieden ter compensatie van het missen van een voedselpakket. We hopen dat dit vóór de volgende uitgifte geregeld is.

(voor eventuele nadere informatie: 06-51627035)