Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Zoektocht naar nieuw stuk grond voor voedseltuin

Het experiment tot het inrichten van een moestuin ten behoeve van de Voedselbank, dat dit jaar werd opgezet, mag deels als een succes worden aangemerkt. Er werd een flinke partij aardappelen geoogst en een wat kleinere hoeveelheid kool en stokbonen. Een werkgroep Vrijwilligers van de Voedselbank deden het werk met veel enthousiasme en plezier.

Toch is inmiddels besloten om het project af te sluiten; althans in de huidige opzet en op de huidige locatie. Reden is de gesteldheid van het terrein in Erica -het perceel ligt erg laag en is hierdoor al gauw te nat- in combinatie met de slechte ontsluiting van het perceel.

Er is vooralsnog door de werkgroep geen definitieve streep gehaald door het project. Op dit moment wordt samen met de gemeente uitgekeken naar een ander terrein dat meer geschikt is om als moestuin in te richten. Afhankelijk van de resultaten van de ‘zoekactie’ zal dit voorjaar mogelijk een nieuwe start worden gemaakt.