Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

15 jaar voedselbank Zuidoost-Drenthe

15 jaar voedselbank Zuidoost-Drenthe

Heden, tien juli tweeduizend zes zijn voor mij, Meester Henderikus Richard Grievink, notaris gevestigd in de gemeente Emmen, verschenen: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  1. de heer H.J.I Timmerman
  2. de heer Hendrik Kroon

De comparanten verklaarden bij deze akte de stichting Voedselbank Zuidoost Drenthe op te richten.

ERE-VOORZITTER; Harrie Timmerman heeft 15 jaar lang zijn krachten gegeven:  hulp verlenen aan hen die in armoede leven, een gedreven armoedebestrijder. Harrie is naast voorzitter van Zuidoost Drenthe ook voorzitter geweest van de noordelijke samenwerking en heeft deel uitgemaakt van het landelijk bestuur. Wat een prestatie van formaat!

Henk Kroon, nog steeds onze penningmeester, is de jubilaris die al vanaf de oprichting betrokken is bij onze Voedselbank. 15 jaar lang heeft hij de financiën beheerd. Uitstekend.
Henk en Harrie dank voor jullie niet aflatende inzet voor onze organisatie.

Dinsdag 13 juli hebben we definitief afscheid genomen van onze 2 oud bestuursleden: Harrie Timmerman, medeoprichter en animator/voorzitter van onze voedselbank, en Riet de Boer, secretaris.

               

Harrie heeft over de 15 jaar van zijn activiteiten een lezenswaardig boekje geschreven, waar u meer over zult horen. Het wel en wee van de voedselbank.

Riet was zes jaar lang secretaris van het bestuur en heeft menig document door haar handen zien gaan. Riet is nog steeds betrokken bij onze Voedselbank door haar coördinatorschap in Nieuw Weerdinge.