Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Criteria / voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2020 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 95,-.

personen was
(bedrag in € per maand)
wordt
(bedrag in € per maand)
1 persoon 225 230
2 volwassenen 315 325
1 volwassene en 1 kind 315 325
1 volwassene en 2 kinderen 405 420
2 volwassene en 2 kinderen 495 515
1 volwassene en 3 kinderen 495 515

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.