Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Criteria / voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 90,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 225 315
1 315 405
2 405 495
3 495 585
4 585 675
5 675 765

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.