Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Criteria & voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 17 september 2022 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag.

Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 190,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 110,-.

    is bedrag in € per maand
1 persoon   300
2 volwassenen   410
1 volwassene en 1 kind   410
1 volwassene en 2 kinderen   520
2 volwassene en 2 kinderen   630
1 volwassene en 3 kinderen   630

* Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

  • Bij de berekening van de norm worden de daadwerkelijke woonlasten, (Huur, energie, gas en water) Gemeentelijke belastingen (afvalheffing) en waterschapbelasten als uitgaven mee geteld. (Let op vaak kunt u ontheffing krijgen van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting) Ook wanneer er schulden afgelost worden, worden die meegenomen in de berekening.
  • Voor de persoonlijke uitgaven zoals telefoon, vervoer, alle verzekeringen, niet vergoede ziektekosten en de huishoudelijke kosten, zoals was en schoonmaakkosten wordt voor de 1e persoon in het gezin maximaal 330.– berekend. Voor de 2e persoon (partner) wordt 260,– berekend en voor elk volgend gezinslid 60,–. per maand.  Uiteraard gaan we altijd uit van maatwerk.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe?. Meld je dan aan voor de GRATIS nieuwsbrief! Aanmelden gaat heel eenvoudig en snel.

Volg de Voedselbank ook op social media.

E

Secretariaat

Voor algemene informatie en activiteiten

Contactpersoon: Paul van Olffen

Telefoon: 06 - 28 26 34 09

E-mailadres:
secretariaat@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Cliënten

Voor cliënt vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Gretha de Boer

Telefoon: 06 - 15 32 18 97
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur

E-mailadres:                                  g.deboer@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Bestuur

Voor bestuurlijke aangelegenheden

Contactpersoon: Ton Sleeking

Telefoon: 06 - 52 49 03 49

E-mailadres:                                  voorzitter@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Magazijn

Voor afspraak maken doneren voedsel

Contactpersoon: Margaret Jeuring

Telefoon: 06 - 18 67 85 58

E-mailadres:
m.jeuring@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Voedselveiligheid

Voor vragen over voedselveiligheid

Contactpersoon: André Boonstra

Telefoon: 06 - 20 80 10 50

E-mailadres:
a.boonstra@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Vervoer

Voor afspraak maken vervoer voedsel

Contactpersoon: Willem Meijering

Telefoon: 06 - 38 54 09 79

E-mailadres:
w.meijering@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Financiën

Voor vragen over financiële donatie

Contactpersoon: Agnes van Veldhoven

Telefoon: 06 23 00 72 03

E-mailadres:                                  penningmeester@voedselbankzuidoostdrenthe.nl