Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Criteria / voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 95,-.

is bedrag in € per maand
1 persoon 230
2 volwassenen 325
1 volwassene en 1 kind 325
1 volwassene en 2 kinderen 420
2 volwassene en 2 kinderen 515
1 volwassene en 3 kinderen 515

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.
Tevens is er limiet voor de volgende uitgaven :
Voor alle verzekeringen inclusief Zorgverzekering geldt een maximum bedrag van €189,– per maand.
Voor TV/Internet en telefoon geldt een maximum bedrag van € 60,– per maand + € 4,– per extra gezinslid > dan 12 jaar.
Kosten voor huisdieren worden niet meegeteld in de berekening van de norm.

In principe moeten wij inzage hebben in al uw inkomsten en uitgaven door middel van bewijsstukken. Dat kan door het aanleveren van afschriften of het tonen van uw bankgegevens bv op uw telefoon. Indien u geen bewijsstukken aan kunt leveren kunnen wij uw gegevens niet beoordelen, waardoor u geen gebruik (meer)  kunt maken van de Voedselbank. Uw privacy blijft altijd gewaarborgd.