Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Criteria / voorwaarden

Kom ik in aanmerking voor een pakket?

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. Op hoofdlijnen:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

Bedrag per persoon  per maand: € 85,-.

Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Er zijn helaas ook nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.