Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Criteria & voorwaarden

Wanneer kom ik in aanmerking voor een pakket?

De voedselbank is er voor iedereen die niet genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen.
Of je hulp krijgt van de voedselbank, hangt af van hoeveel je iedere maand overhoudt voor boodschappen en kleding. Dat rekenen we uit door alle inkomsten op te tellen. En daar trekken we de vaste kosten zoals energie vanaf.

Na het aftrekken van de vaste kosten blijft er een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager of iets hoger dan ons ‘normbedrag’? Dan ben je welkom en helpen we je graag.

Voorbeeld

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 315,- over voor eten en kleding? Dan krijg je voedselhulp. Deze € 315,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

Hieronder zie je wat de normbedragen per maand zijn vanaf 1 januari 2024. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin.

Alleenstaand  Samenwonend  Alleenstaand met kind  Gezin met kinderen

€ 315,=               € 430,=                      € 430,=                      € 660,=

      is bedrag in € per maand
1 persoon   315
2 volwassenen/1 volw en 1 kind   430
1 volwassene en 2 kinderen   545

2 volwassene en 2 kinderen / 1 volw en 3 kinderen

  660
1 volwassene en 3 kinderen   660
     

* Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

  • Bij de berekening van de norm worden de daadwerkelijke woonlasten, (Huur, energie, gas en water) Gemeentelijke belastingen (afvalheffing) en waterschapslasten als uitgaven mee geteld. (Let op vaak kunt u ontheffing krijgen van de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting) Ook wanneer er schulden afgelost worden, worden die meegenomen in de berekening.
  • Voor de persoonlijke- en huishoudelijke uitgaven o.a.vaste maandelijkse bedragen zoals telefoon-,kabel- en
    internetverbinding, vervoerskosten, eigen risico zorgverzekering, en de huishoudelijke kosten (persoonlijke verzorging, was en schoonmaakkosten) worden voor de 1e persoon (aanvrager) in het gezin maximaal € 175,00 berekend. Voor de 2e persoon (partner) wordt € 100,00 en voor elk minderjarig kind en inwonende student € 60,00  per maand. Uiteraard gaan we altijd uit van maatwerk.
  • Tenminste jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering van alle 176 Voedselbanken de toelatingscriteria vast. Deze criteria zijn richtlijnen met behulp waarvan iedere Voedselbank haar beleid kan bepalen. In Zuidoost Drenthe wijken wij daarvan op enkele punten af ten gunste van de cliënt.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe?. Meld je dan aan voor de GRATIS nieuwsbrief! Aanmelden gaat heel eenvoudig en snel.

Volg de Voedselbank ook op social media.

E

Secretariaat

Voor algemene informatie en activiteiten

Contactpersoon: Paul van Olffen

Telefoon: 06 - 28 26 34 09

E-mailadres:
secretariaat@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Cliënten

Voor cliënt vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Gretha de Boer

Telefoon: 06 - 15 32 18 97
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur

E-mailadres:                                  g.deboer@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Bestuur

Voor bestuurlijke aangelegenheden

Contactpersoon: Ton Sleeking

Telefoon: 06 - 52 49 03 49

E-mailadres:                                  voorzitter@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Magazijn

Voor afspraak maken doneren voedsel

Contactpersoon: Margaret Jeuring

Telefoon: 06 - 18 67 85 58

E-mailadres:
m.jeuring@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Voedselveiligheid

Voor vragen over voedselveiligheid

Vacature

E

Vervoer

Voor afspraak maken vervoer voedsel

Contactpersoon: Willem Meijering

Telefoon: 06 - 38 54 09 79

E-mailadres:
w.meijering@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Financiën

Voor vragen over financiële donatie

Contactpersoon: Agnes van Veldhoven

Telefoon: 06 23 00 72 03

E-mailadres:                                  penningmeester@voedselbankzuidoostdrenthe.nl