Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Algemene informatie

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe werd in 2005 opgericht. De initiatiefnemers waren van mening dat er ook in deze regio behoefte zou bestaan aan deze vorm van hulpverlening. De financiële problemen van veel mensen zouden enigszins verlicht kunnen worden door het beschikbaar stellen van voedselpakketten.

Dat de Voedselbank in een behoefte voorzag werd al snel duidelijk. Nadat zich bij de start al ca vijfenzeventig mensen hadden gemeld; groeide dit aantal van maand tot maand. De groei had tot gevolg dat er meer uitgiftepunten moesten worden geopend om het toenemende aantal cliënten te kunnen bedienen.

We voorzien in 2020 zeshonderdvijftig huishoudens in Zuidoost Drenthe van een voedselpakket.