Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Organisatie

De Voedselbank is landelijk georganiseerd. Het bestuur van de Vereniging Voedselbanken Nederland heeft regels opgesteld waar alle Voedselbanken in het land zich aan dienen te conformeren. Althans die Voedselbanken die daarbij zijn aangesloten (lid zijn) en die als zodanig zijn erkend.

Het land is door de landelijke organisatie opgedeeld in acht regio’s/districten, die elk een distributiecentrum (DC) hebben. Landelijk aangeboden partijen voedsel wordt verdeeld over deze DC’s. Deze stellen de aangevoerde producten op hun beurt beschikbaar aan de lokale Voedselbanken in de betreffende regio.

Via een Regionaal Overleg Platvorm hebben de acht DC’s periodiek overleg over de aanvoeren en het beheer.