Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Gedeputeerde Henk Jumelet ambassadeur Voedselbank

Gedeputeerde Henk Jumelet ambassadeur Voedselbank

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet is ook dit jaar ambassadeur van onze voedselbankactie. Als provinciaal bestuurder, met onder meer landbouw in zijn portefeuille, noemt hij het van belangbelang dat er goede voeding is voor iedereen en wil zich daar graag sterk voor maken. Hij toonde zich opnieuw graag bereid om ook deze maand weer in actie te komen en bedrijven te bezoeken met als doel zo veel mogelijk voedsel in te zamelen voor mensen die het niet zo gemakkelijk hebben en die gebaat zijn bij ondersteuning van de Voedselbank.