Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Koffie voor de Voedselbank

Koffie voor de Voedselbank

Van alle kanten komen ze bij de Voedselbank binnen:  de punten van de pakken Douwe Egberts koffie. De inmiddels bekende actie om op deze manier koffie te schenken aan de klanten van de Voedselbank is weer in volle gang. Er wordt massaal gehoor gegeven aan de oproep om de punten van de pakken koffie uit te knippen en te doneren.

Het gaat om een gezamenlijke actie van de koffieproducent  en de Voedselbank. Het aantal verzamelde punten wordt door Douwe Egberts ook nog eens verhoogd met vijftien procent waardoor het uiteindelijke het aantal pakken flink wordt opgestuwd. Elke vijfhonderd DE-punten zijn goed voor een pak koffie. Voor nadere informatie over de actie en de inleverpunten kunt u bellen met 06-51627035