Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Verruiming toelatingsnorm en meer bekendheid

Verruiming toelatingsnorm en meer bekendheid

Voedselbank wil iedereen helpen die het financieel moeilijk heeft

Het wekelijkse verstrekken van een voedselpakket helpt mensen met een smalle beurs om rond te komen. Het betekent voor hen dat ze minder geld kwijt zijn om boodschappen te doen.

Niet iedereen die volgens de geldende regels (normen) in aanmerking komt voor eeb voedselpakket maakt er echter gebruik van. Door onwetendheid van het bestaan van de Voedselbank  of omdat ze de stap niet durven zetten. Er wordt naar gestreefd om ook deze mensen te bereiken. De Voedselbank wil namelijk graag iedereen helpen die het, door welke oorzaak dan ook, moeilijk heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen. Landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen aan dat lang niet iedereen die er ‘recht’ op heeft, gebruik van de Voedselbank. Door meer bekendheid te geven aan deze vorm van hulpverlening, zal worden getracht om de betreffende mensen te bereiken. Ook andere hulpverlenende instanties, zoals sociale diensten, maatschappelijk werk en kerken is gevraagd om gezinnen die het financieel moeilijk hebben, te verwijzen naar de Voedselbank.

Mensen die zich aanmelden krijgen meteen een voedselpakket. Pas in een later stadium wordt gekeken of ze voldoen aan de toelatingsnorm en dus ‘recht’ hebben op een wekelijks voedselpakket. De toelatingsnorm is per 1 januari overigens ook aangepast waardoor men eerder in aanmerking komt voor deze vorm van  ondersteuning.