Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Voedselbank blij met aangemelde vrijwilligers

Voedselbank blij met aangemelde vrijwilligers

De (op)roep die onze Voedselbank Zuidoost-Drenthe onlangs deed om vrijwilligers, heeft enkele tientallen reacties opgeleverd. Daar zijn wij erg blij mee. Met de meeste mensen die zich aanmeldden, zijn inmiddels gesprekken geweest. Een aantal daarvan is al ingezet voor bepaalde taken.

Het probleem van de personele bezetting is hiermee gelukkig opgeheven. Het werk kan beter worden verdeeld en met name de wat oudere medewerkers hoeven niet meer op de tenen te lopen. Die kunnen een beetje worden ‘gespaard’.

Belangstellenden om als vrijwilliger mee te helpen bij het mooie werk, kunnen zich uiteraard blijven melden. Ze worden dan op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer ruimte is zullen ze worden benaderd.