Criteria / voorwaarden

Er zijn landelijk vastgestelde inkomensnormen vastgesteld tbv de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor voedselhulp. Het gaat er om hoeveel iemand overhoudt als vrij besteedbaar inkomen. Dat bedrag wordt berekend door de vaste uitgaven (huur, hypotheek, energiekosten e.a.) af te trekken van de vaste inkomsten (loon, uitkering, toeslagen e.a.)

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680

naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven / de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen