Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Donatie van Lions Zuidoost

Donatie van Lions Zuidoost

De Lionsgroep heeft de Voedselbank verrast met een donatie van vijfhonderd euro. Het ging om het bedrag dat de organisatie overhield aan een onlangs gehouden feestavond in Dalen. Namens de Lions bracht president Richard Roelofs een bezoek aan de Voedselbank en overhandigde een cheque ter grootte van genoemd bedrag aan Harrie Timmerman.