Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Doneren

Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de huur van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en vriescellen, auto’s voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten worden bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties.

Door de sterke groei van het aantal klanten nemen ook de kosten/uitgaven toe. Het bestuur is dan ook blij met elke vorm van financiële steun.

Over de mogelijkheden willen we graag met u praten. Schroom niet om een afspraak te maken:

Telefoon: 06- 23 88 31 12

E-mail: penningmeester@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

Wilt u ons steunen?

Dan kunt u een bijdrage storten op rekening NL70 RABO 0121 6856 83  t.n.v. Voedselbank Zuidoost-Drenthe.