Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Donatie van de Rabobank

Donatie van de Rabobank

De Rabobank Emmen-Coevorden heeft de Voedselbank Zuidoost-Drenthe verrast met een gift van 6000 euro. De donatie gebeurde in het kader van het zogeheten Stimuleringsfonds van de bank waarbij jaarlijks één of meerdere goede doelen en/of vrijwilligersorganisaties een bepaald bedrag wordt toegekend. Dankzij dit soort bijdragen wordt de Voedselbank in staat gesteld om haar werk uit te voeren en de kosten te financieren.