Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Scholieren in actie voor Voedselbank

Scholieren in actie voor Voedselbank

Leerlingen van openbare basisschool Rietlanden hebben spontaan actie gevoerd voor de Voedselbank. Ze trokken met elkaar de wijk door en verzamelden een flinke partij lege flessen die ze inleverden bij de plaatselijke Jumbo supermarkt.

Verder werden samen met de ouders, en aangemoedigd door locatiedirecteur Michel Jeurink, allerlei leuke dingen gemaakt en verzameld die later via een ‘schoolmarkt’ werden verkocht.

Tijdens een afsluitende bijeenkomst werd een cheque ter waarde van driehonderd euro overhandigd aan de Voedselbank.

Gezien de geïnteresseerdheid en het enthousiasme van zowel de schoolleiding als de leerlingen tijdens het aanhoren van het verhaal over het werk van de Voedselbank, is het zeker niet uitgesloten dat er in de toekomst door deze school nog eens iets leuks wordt bedacht voor ‘het goede doel’.

Foto: De overhandiging van de cheque aan Harrie Timmerman van de plaatselijke Voedselbank