Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Titia van der Berg erelid Voedselbank

Titia van der Berg erelid Voedselbank

Titia van der Berg-Luitjens is benoemd tot erelid van de Voedselbank.  De erkenning werd bekend gemaakt bij haar afscheid als bestuurslid van de organisatie tijdens een bijeenkomst met de coördinatoren van de organsiatie. Een bij de titel behorende oorkonde werd haar uitgereikt door onze voorzitter  Harrie Timmerman.

Mevrouw Van der Berg was in 2006 mede-initiatiefnemer en oprichter van de Voedselbank in haar woonplaats en maakte sindsdien deel uit van het bestuur. Ze werd geprezen voor haar inzet en liefde voor het werk. ,,Je toonde je erg betrokken bij onze organisatie en vooral bij onze klanten; mensen die sociaal en financieel in een moeilijke situatie zijn beland.’’

Naast het voedselpakket,  zorgde mevrouw Van der Berg voor een stukje zorg en zo nodig begeleiding van de mensen die in een isolement zijn terecht gekomen. ,,Jij was duidelijk al die jaren het sociale gezicht van de Voedselbank’’, aldus de voorzitter.

Foto: Erelid Titia van der Berg (met oorkonde) met het voltallige bestuur. Van links naar rechts Harrie Timmerman, Gretha de Boer, Henk Schipper, Henk Kroon en Riet de Boer.