Oog voor voedsel, hart voor mensen!

Voedselbank groeit op alle fronten

Voedselbank groeit op alle fronten

Sterke groei van aantal klanten en meer voedsel gered van vernietiging. In 2018 hielpen de voedselbanken veel meer klanten. Aan het begin van 2018 werden de toelatingsnormen bij de voedselbanken verder verruimd na een eerste stap daartoe in 2017. Dit leidde in het afgelopen jaar tot een flinke groei. Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving, nam met 6% toe tot 140.000.

De samenstelling van het klantenbestand veranderde ook wat. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Voedselbanken zien meer 50-plussers een beroep doen op voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren van de toename in werkgelegenheid. Het aantal klanten dat na een termijn van drie jaar nog afhankelijk is van voedselhulp, nam toe tot 14 %. Dit past bij de door het CBS gesignaleerde trend1 dat langdurige armoede in Nederland toeneemt.

Onderdeel van de missie van de Voedselbank is dat voedsel ingezameld wordt dat anders vernietigd zou worden. Klanten ontvangen ook steeds vaker en meer vlees waardoor ook de waarde van het voedselpakket inmiddels gemiddeld zo’n veertig euro bedraagt. Op jaarbasis delen de voedselbanken voedsel uit met een geschatte totaal waarde van 74 miljoen euro.

In de eerste twee maanden van 2019 lijkt de groei van het aantal klanten zich voort te zetten.