Actief in de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Nieuws

GESLAAGDE AVOND VOOR VRIJWILLIGERS VOEDSELBANK

De supportersvereniging van FC Emmen heeft het supportershome Dug-Out in het stadion De Oude Meerdijk belangeloos beschikbaar gesteld voor onze vrijwilligersavond   We werden ontvangen met een kop koffie of thee, aangeboden door de supporters. Onze vele vrijwilligers  hebben na het welkomstwoord (onderstaand) van Ton Sleeking (voorzitter),kunnen genieten van een barbecue en drankjes.


Beste medewerkers van de VB ZOD,

Fijn dat jullie er zijn in zo grote getale, ondanks het wisselvallige weer. Na twee vreemde jaren waarin we vaak afstand tot elkaar en onze cliënten moesten bewaren, is het goed dat we hier en nu elkaar weer kunnen ontmoeten, bij kunnen praten, wellicht tips van elkaar kunnen krijgen, maar vooral: gezellig bijeen zijn onder het genot van een goede maaltijd, hoe belangrijk dat is weten we allemaal. Onlangs is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en de waardering van alle goede doelen in Nederland. Het onderzoek richtte zich op 100 bekende goede doelen. Zo’n onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd en moet conclusies opleveren waar de organisaties hun voordeel mee kunnen doen. In 2016 en 2018 stond de Voedselbank op 50 of 51 van de 100. In 2020 was dat plek 5 en dit jaar plek 6. De mensen die door het hele land ondervraagd zijn hoe zij de Voedselbank waarderen zeggen daarover: actief, uniek, degelijk, betrouwbaar, sympathiek, besteedt het geld goed en behaalt duidelijke resultaten. Niet gek, toch?! En dan ook nog: de Voedselbanken onderscheiden zich van andere goede doelen, hebben vriendelijke medewerkers en zorgen voor positieve publiciteit in de media. En wat is nu dat unieke dat de Voedselbanken van alle andere goede doelen onderscheidt? Dat is het feit dat we in die lijst van 100 organisaties (KWF, Hartstichting, Rode Kruis, UNICEF, Artsen zonder grenzen enz) de enige zijn die al het werk uitvoert met vrijwilligers; niemand van ons krijgt een vergoeding voor alle werk dat wordt verzet, en dat dat veel is heb ik in de afgelopen twee jaar mogen constateren.

Wij leven in zeer onzekere tijden: we weten niet hoeveel cliënten we over drie maanden zullen hebben, we weten niet of we over voldoende voedsel zullen beschikken, we weten niet of we voldoende subsidie van de drie gemeenten zullen krijgen en we weten niet of we voldoende donaties zullen krijgen om ons werk te kunnen blijven doen. Om maar even een beeld te geven: onze organisatie kost jaarlijks zo’n 75000 euro, en we krijgen 35000 subsidie van de drie gemeenten. We moeten dus 40000 euro aan donaties binnen zien te krijgen. Overal waar dat kan probeert het bestuur de kosten te dekken, maar ook wij zijn afhankelijk van veel regelgeving die geld kost en waar we niet onderuit kunnen. Via onze bestuursmededelingen houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voor het najaar willen we een aantal zaken realiseren: goede samenwerking met Leergeld, Leger des Heils en Humanitas; proberen mensen onder de radar op te sporen (het is niet aannemelijk dat er in ZOD maar 500 huishoudens zouden zijn die het financieel zo moeilijk hebben dat ze recht hebben op onze hulp) en helder maken dat iedere inwoner van ZOD in voorkomende gevallen recht heeft op onze hulp, niet alleen uitkeringsgerechtigden, wat helaas bij veel mensen nog het beeld is. En dan komt eind november natuurlijk onze nieuwe BE-Combi waarmee we sneller en efficiënter, én beter voor de rug gaan werken.

Voor nu: fijn dat je d’r bent, fijn dat je je zo lange tijd belangeloos voor de cliënten van de Voedselbank hebt ingezet, enorme dank daarvoor aan jullie én aan je thuisfront (want die moet het allemaal maar goedvinden!)  Eet smakelijk en wat betreft de kosten voor vandaag: alles is volledig gesponsord door een anonieme gulle gever die hoorde dat wij onze vrijwilligers eens in het zonnetje wilden zetten!

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe?. Meld je dan aan voor de GRATIS nieuwsbrief! Aanmelden gaat heel eenvoudig en snel.

Volg de Voedselbank ook op social media.

E

Secretariaat

Voor algemene informatie en activiteiten

Contactpersoon: Paul van Olffen

Telefoon: 06 - 28 26 34 09

E-mailadres:
secretariaat@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Cliënten

Voor cliënt vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Gretha de Boer

Telefoon: 06 - 15 32 18 97
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur

E-mailadres:                                  g.deboer@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Bestuur

Voor bestuurlijke aangelegenheden

Contactpersoon: Ton Sleeking

Telefoon: 06 - 52 49 03 49

E-mailadres:                                  voorzitter@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Magazijn

Voor afspraak maken doneren voedsel

Contactpersoon: Margaret Jeuring

Telefoon: 06 - 18 67 85 58

E-mailadres:
m.jeuring@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Voedselveiligheid

Voor vragen over voedselveiligheid

Vacature

E

Vervoer

Voor afspraak maken vervoer voedsel

Contactpersoon: Willem Meijering

Telefoon: 06 - 38 54 09 79

E-mailadres:
w.meijering@voedselbankzuidoostdrenthe.nl

E

Financiën

Voor vragen over financiële donatie

Contactpersoon: Agnes van Veldhoven

Telefoon: 06 23 00 72 03

E-mailadres:                                  penningmeester@voedselbankzuidoostdrenthe.nl