Gespaarde DE-punten goed voor koffie

De klanten van de Voedselbank zullen de komende maanden meerdere keren pakken koffie aantreffen in hun voedselpakket. Dat is te danken aan de actie ‘Spaar DE-punten voor de Voedselbank’. De inzamelactie werd rond de jaarwisseling voor de derde keer gehouden. Het publiek werd opgeroepen om Douwe Egberts koffie te kopen; de punten op de pakken […]
Voedselbank krijgt steun van supermarkten

De Voedselbank werkt sinds kort nauw samen met verschillende supermarktconcerns. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt met de ondernemers over het beschikbaar stellen van levensmiddelen door de supermarkten aan de Voedselbank.  De producten zijn bedoeld als aanvulling van de wekelijkse voedselpakketten aan de klanten van de Voedselbank. Onze Voedselbank heeft inmiddels contracten afgesloten met meerdere supermarkten […]
Aanpassing toelatingsnorm Voedselbanken

Per 1 januari jl zijn de toelatingsnormen van de voedselbanken fors veranderd. Enerzijds worden de normbedragen verhoogd met 7%. Anderzijds wordt de toelatingsnorm voortaan gekoppeld aan de NIBUD bijstandsnorm. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten dus eerder […]