Voedselbank krijgt steun van supermarkten

De Voedselbank werkt sinds kort nauw samen met verschillende supermarktconcerns. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt met de ondernemers over het beschikbaar stellen van levensmiddelen door de supermarkten aan de Voedselbank.  De producten zijn bedoeld als aanvulling van de wekelijkse voedselpakketten aan de klanten van de Voedselbank. Onze Voedselbank heeft inmiddels contracten afgesloten met meerdere supermarkten […]
Aanpassing toelatingsnorm Voedselbanken

Per 1 januari jl zijn de toelatingsnormen van de voedselbanken fors veranderd. Enerzijds worden de normbedragen verhoogd met 7%. Anderzijds wordt de toelatingsnorm voortaan gekoppeld aan de NIBUD bijstandsnorm. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten dus eerder […]
Iedereen een goed, gezond en voedselrijk 2018

Bestuur en medewerkers wensen iedereen een goed, gezond en voedselrijk 2018
ANBI

ANBI

Het laatste nieuws

Contact

Informatienummer: 06-18678558

E-mailadres: info@voedselbankzod.nl