Titia van der Berg erelid Voedselbank

Titia van der Berg-Luitjens is benoemd tot erelid van de Voedselbank.  De erkenning werd bekend gemaakt bij haar afscheid als bestuurslid van de organisatie tijdens een bijeenkomst met de coördinatoren van de organsiatie. Een bij de titel behorende oorkonde werd haar uitgereikt door onze voorzitter  Harrie Timmerman. Mevrouw Van der Berg was in 2006 mede-initiatiefnemer […]
Gespaarde DE-punten goed voor koffie

De klanten van de Voedselbank zullen de komende maanden meerdere keren pakken koffie aantreffen in hun voedselpakket. Dat is te danken aan de actie ‘Spaar DE-punten voor de Voedselbank’. De inzamelactie werd rond de jaarwisseling voor de derde keer gehouden. Het publiek werd opgeroepen om Douwe Egberts koffie te kopen; de punten op de pakken […]
Voedselbank krijgt steun van supermarkten

De Voedselbank werkt sinds kort nauw samen met verschillende supermarktconcerns. Er zijn onderlinge afspraken gemaakt met de ondernemers over het beschikbaar stellen van levensmiddelen door de supermarkten aan de Voedselbank.  De producten zijn bedoeld als aanvulling van de wekelijkse voedselpakketten aan de klanten van de Voedselbank. Onze Voedselbank heeft inmiddels contracten afgesloten met meerdere supermarkten […]